Skrotningsintyg garanterar avregistrering hos bilskrot i Kungälv

Det är endast en auktoriserad bilskrot i Kungälv som har tillstånd att utfärda ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen, som i sin tur avregistrerar och stryker bilen ur vägtrafikregistret.

Väljer en bilägare att låta bilen försvinna på något annat sätt, finns fordonet och ägaren alltid kvar i registret. Och det är den uppgiften som finns i registreringsbevis del 2. En bilägare bör dock ha i minnet, att han/hon ansvarar för sin bil tills den är skrotad och avregistrerad, helt enligt miljöbalkens föreskrifter.

Skrotningsintyg garanterar avregistrering hos bilskrot i Kungälv

Men vissa undantag finns. En tävlingsbil, som endast körs på tävlingsbanor, kan avregistreras. Så kan även en personbil, som byggts om till arbetsmaskin, och som inte kan användas i trafik. Dessa alternativ kan härigenom betraktas som skrotade utan skrotningsintyg.

Garanti för skrotningsintyg skall lämnas vid hämtning av skrotbilar i Kungälv

När en bilägare lämnar sin skrotbil själv till en auktoriserad bilskrot, med giltigt registreringsbevis del 2, utfärdas ett skrotningsintyg per automatik, och sänds till Trafikstyrelsen. Vid bortforsling av uttjänt bil finns för det mesta en mellanhand. Och det här de flesta oegentligheterna inträffar. Om ägaren har bestämt att fordonet skall skrotas, måste ett juridiskt dokument visa att så blir fallet. Ett ombud i form av en bilbärgare är enligt lag tvungen att lämna ett mottagningsbevis till ägaren vid hämtningen. På det skall det framgå att bilen skall skrotas. Dokumentet betraktas som en värdehandling tills Transportstyrelsen informerat ägaren, att bilen är avregistrerad.