Kan ett dödsbo i Kungälv skrota bilen?

Ja, ett dödsbo kan skrota den avlidnes bil genom en speciell fullmakt. Enligt bilproducenternas direktiv skall ägaren signera registreringsbevis del 2 före inlämning av bilen till en auktoriserad bilskrot i Kungälv. Om någon annan utför uppdraget skall även en fullmakt, som är undertecknat av ägaren, lämnas. Ett dödsbo utser en fullmaktsgivare, som företräder övriga personer … Läs mer

Får man ha skrotbilar på tomten?

Man får ha en avställd bil på sin tomt så länge den inte utgör en miljöfara. Många minns nog det stora miljöproblemet, som de dumpade bilarna utgjorde för några decennier sedan. När ett fordon stått länge börjar det läcka olika oljor, kylar- och batterivätska. Och detta orsakar stora skador på mark och vatten. Dumpningen har … Läs mer

Dumpad Hyundai är värdefull för bilskrot i Kungälv

Återanvändning av en Hyundai hos en etablerad bilskrot i Kungälv ger fordonsinnehavaren en skälig ersättning vid hämtning eller inlämning. Det är inte länge sedan bilägaren var tvungen att betala för att skrota sin bil. Trots mottagande av statlig skrotningspremie betingade det en viss summa på en skrotfirma. Och för att spara stålar fixade ägaren en … Läs mer

Ackrediterad bildemontering i Kungälv återvinner dumpade Seat

Bilskrotning av en Seat på en legitimerad bildemontering i Kungälv ger ägaren en hygglig betalning vid hämtning eller inlämning. Det är inte länge sedan bilägaren var tvungen att betala för att skrota sin bil. Att skrota en uttjänt bil i Kungälv hjälper miljön. Trots mottagande av allmän skrotbilspremie betingade det ett visst belopp hos en … Läs mer

Bilskrot i Kungälv utvecklar total återvinning av utrangerade Opel

Det råder stor ovisshet om hur många Opel som anlänt till en auktoriserad bilskrot i Kungälv. Kommunerna vet inte heller till mängden fordon som är avhysta i skog och mark. Idag förekommer å andra sidan goda antaganden att alla förbrukade bilar lämnas hos en auktoriserad aktör, trots den hårda konkurrensen från den organiserade brottsligheten. Anständig … Läs mer

Kasserad Honda ger pengar från bilskrot i Kungälv

Uffes bilskrot 4 mil från Kungälv har en enorm del i fragmenteringen av en defekt Honda. Men det är inte så många år sedan återvinning enbart bestod av återanvändning av begagnade bildelar. På grund av inkomsterna från sådana avyttringar inte kom upp till den totala kostnaden behövde fordonsinnehavaren betala ett viss belopp hos bilskrot i … Läs mer

Bilskrot i Kungälv återvinner gamla Mercedes

För ett antal år sedan måste en ägare ersätta en Länsstyrelsen godkänd skrotfirma i Kungälv för skrotning av en skraltig Mercedes. Idag är läget det motsatta. Denna förändring har skett successivt. Rullande bilskrot i Kungälv hämtar din bil. Vägen har varit lång och knagglig. Och det har behövts kraftiga tag från skilda myndigheter. För att … Läs mer

Bilskrot i Kungälv söker uttjänta Volvo

Ingen vet hur många Volvo som nått en certifierad bilskrot i Kungälv. Kommunerna vet inte heller till hur många som är övergivna i omgivningen. Nuförtiden förekommer å andra sidan goda förutsättningar att alla uttjänta personbilar hamnar på rätt ställe, trots den hårda konkurrensen från den organiserade kriminaliteten. Men så här har det inte alltid varit. … Läs mer

Auktoriserad bilskrot i Kungälv söker kasserade SAAB

Återanvändning av en SAAB hos en etablerad bilskrot i Kungälv ger fordonsinnehavaren en godtagbar betalning vid hämtning eller inlämning. För några år sedan var förhållandet det motsatta. Trots erhållen statlig skrotbilspremie betingade det ett visst belopp på en bildemontering i Kungälv. Och för att hushålla med sina medel ordnade fordonsägaren en avgiftsfri avhysningsplats. När skrotbilspremien … Läs mer

Defekt rostig bil till bilskrot i Kungälv

Har du en rostig bil, som inte används, som du är osäker på vad du ska göra med? Du kan alltid köra den utan kostnad till en auktoriserad bilskrot i Kungälv som är bunden till biltillverkarna. Bestämmelserna nuförtiden uppger, att fordonstillverkare ska demontera bilen gratis om bilen är komplett. Det förekommer även andra skrotföretag som … Läs mer