System och redovisning hos bilskrot i Kungälv

Ska man klara av visionen om anständig recirkulation på bilskrot i Kungälv måste arbetsstyrkan ha skicklighet och vara lärda och ha grönt kort. Dessutom är system och redovisning för vissa komponenter i personbilar är bristfälliga. Norden har inlett en omställning till en cirkulär ekonomi utan diesel, bensin och den är absolut oundviklig. Det är det enda sättet att skona naturen och reducera överutnyttjandet av jordens resurser.

System och redovisning hos bilskrot i Kungälv

Rigorösa föreskrifter med att skrota bilen i Kungälv

Skrotning har under lång tid omfattas av rigorösa föreskrifter med att skrota bilen. Nutida normer uppger att nittiofem % av skrotbilens tyngd ska recyclas eller återanvändas. Än idag saknas fem procent för total kretsgång för en certifierad bildemontering i Kungälv. Men jämfört med andra industrier går den i bräschen. Och det är inte bara naturen som vinner på det.

Bilskrot återvinner fordonsvrak i Kungälv

Återvinning av stål från fordonsvrak på bilskrot i Kungälv behöver endast en femtedel bränsle än när man utvinner det från bergen. För aluminium är det 90 % färre bränsle som behövs. 95 % recycling kan verka riktigt bra. Dessvärre stämmer inte detta med verkligheten eftersom det förekommer flera illegitima bilskrotar i samhället som plockar isär alla väsentliga bildelar inför bildemontering. Många av dessa bildelar innehåller kemikalier och andra hälsokritiska substanser som kan få oerhörda följder på omgivningen om de inte behandlas riktigt.

Väldigt massa skrotbilar säljs till stater som inte har normreglerad recycling. För att nå en ljusare framtid behöver alla personbilar behandlas och destrueras hos en godkänd bilskrot i Kungälv.