bilskrot i Kungälv arbetar för en grönare framtid

Numera har man en anständig recirkulation på bilskrot i Kungälv. Med tanke på att förloppet går framåt och och mer klimat-smarta personbilar framställs är bildemontering av uttjänta fordon en nödvändig del i ett hållbart Sverige. Att lämna fordon till bilskrot i Kungälv där den tas omhand från ett natur-perspektiv är det enda barmhärtiga för klimatet. Det förekommer en del skadliga ämnen och vätskor i personbilar som måste sändas för destruktion till auktoriserat bolag.

De delar som kan brukas igen demonteras och magasineras för vidare säljande. Nuförtiden är kravet att 95% av personbilens massa behöver recyclas eller återbrukas. En godkänd skrotfirma är nuförtiden som ett kretslopp där fokus ligger mer på sanering och återvinning framför avyttring av reservdelar.

Uttjänta bilar ett dilemma i Kungälv

Övergivna skrotbilar och uttjänta fordon finns hos de flesta kommuner i landet. På många platser överges väldigt många fordon årligen. Utöver att uttjänta bilar betraktas som nedskräpning är skrotbilen även natur-skadlig. Eftersom uttjänta bilar innehåller varierande varianter av komponenter som är ohälsosamma för naturen. Det är hela tiden den noterade bilinnehavaren som är ansvarig för bilen.

bilskrot i Kungälv arbetar för en grönare framtid

Att inte bry sig om en kasserad personbil som utsöndrar hälsoskadliga oljor är ett brott i enlighet med miljöbalken också när bilen står på sin egna mark. Ägare behöver vid inlämning av skrotbil i Kungälv ha med sig registreringsbevis del 2 som är gult. Vid inlämning av skrotbilen skriver bilskroten ett mottagningsbevis som innebär att besittningsrätten av fordonet gå över till bilskroten. Därefter ansvarar skroten att personbilen skrotas på ett riktigt vis och att fordonet plockas bort från vägtrafikregistret.