Defekt rostig bil till bilskrot i Kungälv

Har du en rostig bil, som inte används, som du är osäker på vad du ska göra med? Du kan alltid köra den utan kostnad till en auktoriserad bilskrot i Kungälv som är bunden till biltillverkarna. Bestämmelserna nuförtiden uppger, att fordonstillverkare ska demontera bilen gratis om bilen är komplett.

Det förekommer även andra skrotföretag som är godkända och som utför skrotning av bilar lika rationellt och miljöförnuftigt som biltillverkarnas bildemonteringar. Dessa aktörer är mer välvilliga att ersätta dig för din uttjänta personbil. Vid inlämning av skrotbil till Uffes bilskrot får man några slantar för fordonet och ändå vara klimatmedveten.

Godkända bilskrotar måste förhålla sig till strama regler enligt bilskrotningsförordningen vare sig om de ingår i producenternas skrotföretag eller inte. Det är tillståndet från Länsstyrelsen som garanterar att demonteringsprocessen för fordon är moralisk och miljöriktig. Kraven är numera att så stor del som möjligt (minst 95%)


Kretsgång är fokus hos bilskrot i Kungälv


Här skildrar vi effekterna av anständig recirkulation på bilskrot i Kungälv. Fordonet kan vara rostig och förlegad, men innehåller alltjämt av metall som kan vara ytterst användbar. Skroten demonterar ner bilen fullständigt. All järn packas tillsammans och assimileras ner i gjutformar för att komma tillbaka i nyfabricerade fordon. Hur kommer det sig att järnskrot så relevant? Processen att tillverka ny metall är farlig för omgivningen. Olja och kol behövs för att framställa nytt stål. När fossila bränslen är använt kan detta inte återvinnas och ingår därför inte i en kretsgång.

Defekt rostig bil till bilskrot i Kungälv

Ny metallbrytning inverkar dessutom klimatet med detsamma genom utsläpp av gaser. Processen frigör kolmonoxid, svaveloxider och kväveoxider. Personbilar har en del oljor och farliga ämnen som måste regenereras och oskadliggöras på rätt sätt. Kunskapen med hur man handhar miljöfarliga komponenter i uttjänta fordon har bildemontering i Kungälv. Farliga ämnen kan också finnas i skilda bildelar i personbilen och inkluderar bromsolja, motorolja, batterisyra mm.