Hur vet man att en bil i Kungälv är skrotad och avregistrerad

Ett fordon finns kvar i Trafikstyrelsens vägtrafikregister tills skrotbilen blivit avförd från bilregistret på en auktoriserad skrot. Fordonsägaren är ansvarig för att skrota bilen i Kungälv, i enlighet med Miljöbalken. Det huvudsakliga för fordonsägaren är, att skrotningen faktiskt leder till ett skrotintyg, som skroten sänder till bilregistret för avregistrering av fordonet. Lägg märke till att det bara är auktoriserade skrotföretag, som har tillåtelse från Länsstyrelsen, som har möjlighet utfärda dessa handlingar. Inom en vecka efter inkommet mottagningsbevis, tillsammans med registreringsbevis, utfärdar Transportstyrelsen en verifikation (skrotningsintyg) om avregistrering till bilägaren.

Hur vet man att en bil i Kungälv är skrotad och avregistrerad

En uttjänt bil i Kungälv hamnar lätt hos fel företag

Men frågeställningen är synnerligen befogad! Inom det här området existerar fiktiva företag. Förbjuden utförsel av fordonsvrak ger stora intäkter. Liksom omvandlingen av den uttjänta bilen till ett acceptabelt fordon, som återgår till våra vägar . Den vinstrika verksamheterna ger emellertid mycket större negativ påverkan på klimatet än en dumpad bil i naturen. Det är ingen rolig syn, för en bilägare, att se sin gamla personbil, som lämnats för bildemontering och recycling.

En bilinnehavare kan försäkra sig om att personbilen blir återvunnen i Kungälv

För att skrota bilen skall bilägaren först utse en bilskrot eller bärgare med tillstånd från Transportstyrelsen. Alla legitimerade skrotar har ett sådant. Och för en bilbärgare är det enkelt att klicka fram detsamma på företagets internetplats. Där organisationsnumret enkelt kan granskas. Förekommer inget sådant tillstånd, finns dessutom risker för falsarier. När en bilägare överlämnar sin bil till en bilskrot skall ett skrotningsintyg erhållas från bilskrot i Kungälv. Pappret visar, att fordonet övertagits på ett juridiskt riktigt vis och helt enligt miljöbalkens direktiv. Observera att det här är ett väldigt angeläget ”papper” tills Transportstyrelsen har bekräftat avregistrering därtill bortplockning i bilregistret.