Får polisen i Kungälv skrota bilen

Nej, det är endast en behörig bildemontering som får skriva ut intyg för skrotning till fordonsregistret för avregistrering av en personbil. Men en trafikpolis kan ge ett fordon körförbud. Det betyder att man inte får köra med fordonet därifrån. Sedan är det Svensk bilprovning som får avgöra om bilens framtid. Mestadels innebär det att man få kontakta en bilskrot i Kungälv för återvinning.

Får polisen i Kungälv skrota bilen

Fordonsinnehavaren har inget val

En fordonsägare ansvarar för bilen tills den är skrotad och är avförd från Transportstyrelsens register. Så det är bara att leja en certifierad bildemontering eller, i det här fallet, en bilbärgare med tillåtelse att skrota bilen i Kungälv och handha fordonsvrak. Det finns alltid en fara att utrangerada personbil exporteras platser i världen utan några miljökrav. Således är det av främsta betydenhet att fordonsinnehavaren erhåller ett mottagningsbevis vid inlämning av skrotbil och registreringsbevis. Kvittensen skall också omfatta försäkran för utfärdande av skrotningsintyg till Transportstyrelsen. Detta är en värdehandling med evidens att ägaransvaret övergått. Transportstyrelsen verifierar senare att personbilen är återvunnen hos bilskrot och avregistrerad på bilregistret. Om inte detta besked kommer till Fordonsinnehavaren borde anmälan göras. Förvisso har inte polisen skrotat bilen. Men den har medverkat att stoppa en klimatbov från vidare framfart.