Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Kungälv

När bilregistret fått meddelande om att du lämnat in bilen till bilskrot i Kungälv för skrotning meddelar de försäkringsbolaget som tar bort din fordonsförsäkring. Om du har betalat för en försäkringsperiod, som är senare än skrotnings-datumet, får du överskjutande pengar återbetalade från försäkringsföretaget. Det innefattar också för återstående bilskatt. Man erlägger ingen fordonsskatt när bilen är överlämnad till en bilskrot. Om du redan betala in bilskatten kommer Trafikstyrelsen återbetala återstående summa. Båda beloppen övergår till bilinnehavaren enligt inlämnat registreringsbevis del 2. Bara auktoriserade skrotar kan skriva ett skrotintyg till bilregistret. För att få tillbaka återstående försäkring behöver en auktoriserad skrotfirma anlitas, när fordonsägaren skall skrota bilen i Kungälv. Och det innefattar även att välja en bilbärgare med behörighet, när personbilen hämtas. Båda parter avger ett mottagningsbevis med garanterat skrotningsintyg till bilägaren. Papperet är en värdehandling till Transportstyrelsen styrker, att personbilen är avregistrerad och avfört från fordonsregistret.

Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Kungälv

Avställning av bil i Kungälv kontra borttagen permanent från systemet

Dessa begrepp brukar förväxlas av fordonsägare i Kungälv, vilket kan medföra onödiga besvär. En avregistrerad personbil kan aldrig återföras i trafik igen. Så efter det här har fordonsinnehavare inte längre något ansvar för fordonet. Men ett avställt fordon har andra regler för försäkrings- och skattefrågor. Bilen antas ställas på återigen och finns kvar i vägtrafikregistret med årlig avgift. ägaren är dessutom ansvarig att bekosta möjliga klimat-avgifter eller borttransport beordrat av Kungälvs kommun.