Bilåtervinning av fordon i Kungälv

Förfogar du över en uttjänt bil som behöver lämnas till bilåtervinning i Kungälv? Utslitna personbilar kan utsöndra hälsofarliga vätskor i skog och mark om de inte omhändertas på riktigt vis. Därför behöver fordonsägare med sådana personbilar handla före dessa blir klimatkritiska.

Det förekommer en del som mottager och skrotar personbilar. Olyckligtvis är det som i de flesta branscher att det existerar seriösa och oseriösa bilskrotar. Det mest grundläggande är att skrotbilen hamnar hos en behörig bilskrot i Kungälv som är ålagd att lyda Naturvårdsverkets direktiv som innefattar för bilskrotning.

Trasiga bilar till Bilskrot i Kungälv

Några låter personbilar stå och rosta på parkeringen eller bakom garaget. Dessa kasserade personbilarna är fördjävliga att se på och behöver på grund av det forslas bort så fort som möjligt. Trasiga bilar skräpar inte bara ner i naturen, utan de är därtill hälsovådliga då grundvattnet kan förorenas av läckage från skrotbilar. Återvinn därför alltid bilen hos en godkänd bildemontering i Kungälv som har sakkännedom att omhänderta allt naturskadligt som ett fordon innehåller.

Bilåtervinning av fordon i Kungälv

Skrota bilen i Kungälv – hur gör man?


Företag i Kungälv som jobbar med att skrota bilen är styrda från Miljövårdsverket då skrotbilar består av flera hälsofarliga ämnen som till exempel växellådsolja och bensin. Det är skadligt för miljön, människor och djur. För att minska effektern på naturen är det viktig att bilåtervinningen följer bilskrotningsförordningens direktiv. Innan bilen skrotas och avregistreras saneras den på alla hälsoskadliga vätskor.

Bildelar som kan användas omhändertas och lagras till försäljning, som hjul, startmotorer, katalysator, lampor med mera. Resterande av fordonet trycks sedan ihop och fraktas till fragmentering. Därnäst sorteras och särskiljs alla olika råämnen. Allt stål fraktas till smältverk där de blir ämnen till nyfabrikation. Vid inlämning av skrotbil i Kungälv erhålls ett mottagningsbekräftelse som kvitto på att din bil har mottagits för återvinning och bildemontering. När fordonet sedan är tömd på all vätskor och avregistrerad kan ett återvinningsintyg utfärdas av den behöriga skrotfirman.