Bilskrot i Kungälv återvinner gamla Mercedes

För ett antal år sedan måste en ägare ersätta en Länsstyrelsen godkänd skrotfirma i Kungälv för skrotning av en skraltig Mercedes. Idag är läget det motsatta. Denna förändring har skett successivt. Rullande bilskrot i Kungälv hämtar din bil. Vägen har varit lång och knagglig. Och det har behövts kraftiga tag från skilda myndigheter. För att inte spendera några pengar dumpades äldre trasiga fordon på många olämpliga ställen. När den offentliga skrotbilspremien försvann ökade de naturhotande tippning av uttjänta fordon. Ingen agerade eller kunde klara av bekymren. Då trädde Transportstyrelsen, Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen in med rasande tempo. I skottlinjen ställdes Biltillverkare. De måste ombesörja den sammanlagda för skrotning och fragmentering därtill insamla skrotbilarna till utpekade platser. Därtill skulle de igångsätta en skeende för fördelaktigare bil demontering. Och bilproducenterna respekterade. Konsekvensen ger en bilskrot i Kungälv chans att betala för en risig Mercedes.

Bilskrot i Kungälv återvinner gamla Mercedes

Skrotning av äldre bilar ger högre intäkter på Mercedes hos bilskrot i Kungälv

Fordonstillverkare bereddes föreskrifter om en 95-procentig retur av en Mercedes till en evig kretsgång i nyproduktion. Efter många års energiskt arbete har denna intention uppnåtts med god marginal. Därför har krav på betalning bytts till en godtagbar ersättning vid inlämning av skrotbil hos en lämplig bildemontering i Kungälv. Men skrotningsförloppet hade inte lyckats utan Länsstyrelsens hänsynslösa inblandning på bilskrotarna. Skrotbilar karakteriserades som klimatriskabelt avfall, och klimatmyndigheten gavs i uppdrag att tillse att de de hårda lagarna utfördes precist. Skrotning och sanering av en Mercedes hos en etablerad skrotfirma naturanpassades och kontrollerades så noga att förbjuden aktivitet skulle försvinna. Det förmådde också, att nära hälften av Sveriges bilskrotar var tvungna att avveckla verksamheten. Nu för tiden har cirkulär ekonomi på bilskrot i Kungälv realiserats till de nya föreskrifterna. En certifierad bilskrotning följer miljökraven utan klander. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Mercedes och andra trotjänare är eftertraktade objekt.

Bilskrotar i Kungälv har konkurrenter om äldre Mercedes

Att bildemontering har grym maktkamp om en gammal Mercedes är ingen ny upplysning. Olagliga utskeppningar har fortgått under lång tid. Det rapporteras i Svenska Dagbladet hur klimatgranskare och polismakten bara kan se på, hur pengar för 1000-tals kr rullar förbi varje dag. Den organiserade brottsligheten har börjat med bildemontering i Kungälv som är en ofarlig inkomstkälla vid sidan av droghandeln. Och rörelse med utförsel av skrotbilar i trafik stiger oavbrutet. Suget efter billiga beg. personbilar som Mercedes är mer än vid någon tidpunkt. Fler, mer eller mindre organiserade, bilmekaniker införskaffar och fixar tillräckligt grundligt med beg. bilreservdelar. Detta är så klart ett bakslag med att skrota bilen för de aktiva naturhjältarna, som tampas mot de höga koldioxidföroreningarna. I den aktuella pandemins uppmaning, att färdas med bil i stället för att använda spårvagn, ökar intresset för förvärv av en prisvärd andrabil till hemmet högsta option. Så en etablerad skrot i Kungälv ser med vemod hur en trasig natur- och inte säker Mercedes kör via sin återvinning.